Общински фонд „Култура“

Общински фонд „Култура“- Сливен обявяви резултатите от сесия на Фонда за 2019 година. Допуснати до разглеждане се всички 14 проекта. От тях  8 са одобрени, 1 отложен и 5 отхвърлени. Общата стойност на финансираните проекти е 13 500 лв. Решенията на Управителния съвет на Фонда са утвърдени от Общински съвет на заседанието от 18 април 2019 г.
Одобрените проекти са:
1. Изграждане на музейна колекция с обществена значимост – „Ичера – минало, настояще и бъдеще“, при читалище  „Зора 1872“, с. Ичера.
2. Преиздаване на книгата „Опит за история на град Сливен“ – том 2 от Симеон Табаков.
2. „Магията на Сливенския балкан“- Пленер живопис „Ичера“ 2019.
4. „Памет за Никола Фурнаджиев“.
5. Издаване на вестник.
6. Издаване на каталог в памет на художничката Даниела Ненчева „Полъхът на вятъра“.
7. Издаване на книга-памет за Сливен „За Сливен – откровено и с носталгия“.
8. Издаване на лична антология „Сатира на вятъра“; Издаване на дебютна поетическа книга на Ана-Мария Георгиева.
Отложен е проектът за самостоятелна изложба – скулптура „Кои сме?“ Къде сме?“ „Накъде отиваме?“.
Отхвърлени проекти:
1. Онлайн платформа „Моята история.бг“
2. Издаване на семейни пътеводители за постоянните експозиции на ХГ „Димитър Добрович“- Сливен.
3. „Ако дървото можеше да говори. Тайните на дървото“, документален филм за Стария бряст.
4. Издаване на научнопопулярната книга „Птиците на Тунджанската хълмиста низина“.
5. Почистване и възстановяване на историческа местност „Хайдушки бивак“.
Авторите на отложените и отхвърлените проекти могат да направят справка при секретаря на УС на Фонда в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“- Община Сливен, на телефон: 0879599054
Авторите на одобрените проекти ще бъдат поканени за да подпишат договорите си за финансиране от Фонда.

Сподели